Паспорт бібліотеки

                                                                                       Затверджую
Директор
 Мар’янвіської ЗШ І-ІІІ ступенів
Руденко О.А.

                                                       ПАСПОРТ
шкільної бібліотеки Мар’янівської ЗШ
Маловисківської районної ради
 Кіровоградської  області
І Загальні відомості:
1.1.Завідувач бібліотеки – Сучихіна Юлія Володимирівна
1.2.Місцезнаходження бібліотеки – Мар’янівська ЗШ
1.3.Контактний телефон - (066) 894 -99-39 
1.4. Електронна пошта - teachervarya@gmail.com,
ІІ. Матеріально – технічні умови діяльності бібліотеки:                       
2.1. Абонемент (фольмуляри)
2.2. Читальний зал (12 місць)
2.3. Наявність книгосховища для навчального фонду
2.4. Вихід в Інтернет
ІІІ. Основні показники діяльності бібліотеки:
3.1. Основний бібліотечний фонд (47693 підручника)
3.1.1 Книги та брошури
3.1.2.Періодичні видання
3.1.3.Для учнів(46123)
3.1.4. Для вчителів (160)
3.1.5. Для бібліотечних працівників (12 шт.)
3.2. Фонд підручників з 2016-2017 н.р.
3.2.1 Для учнів 1- 4 – х класів (452 шт.)
3.2.2.Для учнів 5 – 9 – х класів (1319 шт.)
3.3.3 Для учнів 10 -11 – х класів (300 шт.)
ІV. Робота з користувачами:
4.1. Загальна кількість користувачів ( станом на 05.01.2017 р.)
4.1.1. Учні - 120
4.1.2.Вчителі - 13
4.3. Загальна кількість відвідувань – 480 чол. (з січня 2016 року по січень 2017 року)
4.4.Кількість книговидач: - 2071 підручників
V. Інформаційна робота.
5.1.Заходи з формування інформаційної, бібліотечно–бібліографічної, читацької культури учнів – бібліотечні уроки
5.2.Інші заходи –  тиждень дитячої літератури
5.3. Виставкова діяльність- проводилися виставки до знаменних дат.


                                 Бібліотекар Сучихіна Ю.В.             
      Значення книг у житті людини важко переоцінити. З дитячих років вони допомагають нам пізнавати світ, дають поради, засмучують і розвеселяють. Люди, які багато читають, не тільки мають енциклопедичні знання, а й ніби проживають різні життя разом з героями улюблених книг.
     Сила книги безмежна! Вони потрібні нам, як повітря і вода, як світло і тепло.

Бібліотека – це той храм, де завжди народжується і зберігається духовність. Пам’ятаймо, що у давнину бібліотеку називали « дім життя», «притулок мудрості», «аптека для душі».
Виставка до вшанування пам’яті поета - педагога В.О. Сухомлинського

Виставка до Дня Гідності та свободи

Бібліотечна виставка "72  річниця визволення України"

              На сьогоднішній день сформульовані основні функції, завдання і напрямки діяльності бібліотеки згідно педагогічних і учнівських потреб Мар’янівської ЗШ.
       Формування нової української національної школи у наш час відбувається непросто, оскільки доводиться постійно відмовлятися від застарілих стереотипів, виробляти нові підходи до створення державного освітнього простору. Важливим фактором у цій ситуації є розуміння і сприйняття педагогічними працівниками сутності трансформаційних процесів, що відбуваються в суспільстві взагалі, і зокрема в освіті.
        Самоосвіта безпосередньо залежить від інтелектуального розвитку, від мотивації та установок щодо навчальної діяльності, потреби у знаннях, вольових та інших якостей особистості. У цьому плані важливим питанням є формування в учнів ключових життєвих компетентностей.
Бібліотека Мар’янівської ЗШ оснащена інноваційними технологіями такими як: компютер з виходом  в інтернет. Учні завжди мають змогу користуватися Інтернетом, а також вільно можуть знаходити додатковий матеріал для покращення своїх знань.
           Інформаційна культура – це складова частина загальної та фахової культури сучасної людини. Навчання – це керування пізнавальною діяльністю учнів із метою формування у них знань, умінь та навичок, розвиток особистих якостей. В теперішній час складається нова національна інформаційна інфраструктура, і бібліотека є невід’ємним її складником.
      В сучасних умовах інформатизації відбувається зміна орієнтирів у визначенні потреб для забезпечення інтелектуального, духовного розвитку дітей і молоді. На першому місці у дітей – комп’ютер, Інтернет. Книгу, як важливий чинник виховання моральної, духовно збагаченої особистості сьогодні, в епоху „екранної культури ”, замінили вище перераховані елементи і частину часу, який раніше витрачали на читання, тепер витрачають на перегляд відео - кінофільму, комп’ютерні ігри. Але все ж таки незважаючи на ці обставини, книга – це складова частина, головний носій загальної культури. На думку багатьох педагогів, психологів, філософів, бібліотекознавців – книга виступає засобом збереження інформації для людей наступних поколінь, засобом комунікації у вигляді твору.
Інформаційна функція шкільної бібліотеки в Мар’янівської ЗШ  багатогранна. Серед окремих її аспектів:
-          надання інформації про документи, що надійшли до фондів шкільної бібліотеки для різноманітних категорій користувачів;
-         надання відомостей користувачу про зміст даної книги, що захоплюює думки та уявлення про неї;
-         інформація про новітні інформаційні технології, що використовуються як в нашій державі, так і за її межами;
-          повідомлення про проведення конкретних заходів (відкриті перегляди літератури, виставки,бібліотечні уроки,конкурси малюнків на відповідну тему,анкетування читачів для виявлення їхніх інтересів,інформування про нові надходження);
-         виховання в учнів інформаційної культури, вироблення потреби та навичок пошуку, систематизації, обробки, накопичення та оцінки інформації для сьогодення та майбутнього.
       Шкільна бібліотека є обов’язковим структурним підрозділом загальноосвітнього навчального закладу, тому всі стратегічні освітньо-виховні завдання, які належить вирішувати школі, трансформуються в завдання та діяльність шкільної бібліотеки. Серед них:
-         підвищення інформаційної, освітньої, культурологічної, виховної, пізнавальної, інтелектуальної функцій шкільної бібліотеки, які включають найповніше інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу;
-         забезпечення реалізації таких принципів функціонування шкільної бібліотеки, як пріоритет читацьких інтересів, глибоке і клопітке їх вивчення й задоволення відповідно до можливостей бібліотеки;
-         формування у дітей стійкої потреби у книзі;
-         підвищення бібліотечної культури учнів засобами бібліотечних уроків, проведення дня бібліотеки, тижня книги;
-         оновлення змісту, форм і методів індивідуальної та масової роботи з читачем;
-         координація дій шкільної бібліотеки з учнями, педагогами, батьками щодо популяризації книги;
-         задоволення інформаційних потреб книгокористувачів, формування навичок  бібліографічної освіти;
-         систематична робота із збереження, зміцнення та розширення книжкового фонду бібліотеки за допомогою краєзнавчих матеріалів;
-         розширення фонду засобами проведення доброчинних акцій „Подаруй книжку шкільній бібліотеці!”;
     Головні завдання, які сьогодні стоять перед шкільними бібліотекарями,   в майбутньому також будуть  актуальними  це:
-         надання допомоги в навчально-виховному процесі;
-         виховання людини нової генерації;
-         виховання культури читання;
-         формування у молодого покоління гуманістичних, екологічних цінностей;
-         прищеплювання любові до Батьківщини й рідної мови;
-         навчання спілкуванню.

Немає коментарів:

Дописати коментар